Asystent – pracownik badawczo-dydaktyczny

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Od Kandydatki/ta oczekuje się znajomości zagadnień związanych z konstrukcjami mechanicznymi, w tym elementów konstrukcji maszyn i obliczeń wytrzymałościowych połączeń oraz znajomości zagadnień związanych z grafiką inżynierską, w tym geometrią wykreślną i rysunkiem technicznym. Stanowisko związane jest z planowaniem i realizowaniem badań naukowych w zakresie konstrukcji mechanicznych w sektorze przedsiębiorstw sieciowych oraz publikacją ich wyników, jak również z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, w tym ćwiczeń laboratoryjnych i projektów. Kandydat/ka powinien/na posiadać także umiejętność pracy w środowisku CAD oraz obsługi systemów stosowanych w dydaktyce (MS Teams, USOS, Moodle…).

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302, tel. +48 22 234 78 87.

Bliższych informacji udziela: Anna Sodoś-Bartosiewicz (sekretariat.wibhis@pw.edu.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 13.01.2022r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Instalacji-Budowlanych-Hydrotechniki-i-Inzynierii-Srodowiska19

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@is.pw.edu.pl