Asystent w Katedrze Podstaw Fizjoterapii

Wydział Rehabilitacji
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem MNiSW
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

– prowadzenie ćwiczeń z technologii informacyjnej, propedeutyki metodologii badań
naukowych i technologii informatycznej i statystyki w języku polskim i angielskim,
– zaangażowanie w prace dydaktyczne, naukowe i organizacyjne Katedry, Wydziału i Uczelni;
dyspozycyjność; udział w przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych i/lub
dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.awf.edu.pl.