asytent badawczo dydaktyczny

UKSW Instytut Psychologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Dane ogólne:

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Katedra Metodologii Badań Psychologicznych

STANOWISKO: asystent (stanowisko badawczo-dydaktyczne)

DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia

specjalność: metodologia badań psychologicznych

DATA OTWARCIA KONKURSU: 5 sierpnia 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5 września 2022 r.

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl/konkursy

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru metodologii badań psychologicznych oraz analizy danych. Prowadzenie badań z wykorzystaniem metodologii eksperymentalnej, publikacja wyników na forum międzynarodowym oraz pozyskiwanie grantów na badania.

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.bala@uksw.edu.pl