Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Bioinformatyk Postdoc
na stanowisku adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach polsko-chińskiego projektu badawczego Sheng 2021/40/Q/NZ2/00078 „Zintegrowane metody modelowania kompleksów białko-białko i złożonych układów biologicznych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, kierownik projektu: dr hab. Sebastian Kmiecik, prof. Uniwersytetu Warszawskiego.
Liczba stanowisk: 1.
Osoby zatrudnione będą prowadziły badania w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne.

Opis projektu
Projekt „Zintegrowane metody modelowania kompleksów białko-białko i złożonych układów biologicznych” obejmuje prace programistyczne lub zastosowanie oprogramowania do badania struktury kompleksów białek (białko-białko lub białek z innymi molekułami), badania zależności struktura-funkcja, projektowania leków, wspomagania eksperymentalnych badań, współpracę z zewnętrznymi grupami badawczymi.

Nasze wymagania

 • stopień doktora w chemii, informatyce, biologii lub powiązanych naukach, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet –18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.) poza Uniwersytetem Warszawskim, chyba że kandydat(ka) odbył(a) co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż Uniwersytet Warszawski oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora
 • doświadczenie w bioinformatyce strukturalnej, współautorstwo jako pierwszy lub korespondencyjny autor przynajmniej 1 oryginalnego artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie posiadającym Impact Factor (mile widziane szersze doświadczenie)
 • pro-aktywność i orientacja na rezultat, umiejętność funkcjonowania w sytuacji gdy ramy działania są szeroko określone, spotkasz się z oczekiwaniem bycia odpowiedzialnym za całokształt zadania którym się zajmujesz
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)

Mile widziane

 • umiejętności programistyczne (Python i inne) ale niekonieczne jeśli widzisz siebie bardziej jako użytkownika oprogramowania we wspomaganiu badań biomedycznych
 • doświadczenie w uczeniu maszynowym
 • kompetencje liderskie (sprawność w delegowaniu zadań i monitorowaniu wyników pracy podzespołu)

Zakres obowiązków

 • przeprowadzanie badań naukowych w ramach projektu (rozwój i/lub zastosowanie różnych metod modelowania struktur kompleksów białek; wykorzystanie dostępnych danych eksperymentalnych i metod uczenia maszynowego; praktyczne zastosowania oprogramowania w projektowaniu nowych terapii; analiza wyników modelowania; integracja oprogramowania i tworzenie wysokoprzepustowych protokołów do modelowania)
 • aktywny udział w całym procesie badań i tworzenia publikacji (od idei do finalnego draftu), możliwe prowadzenie komercyjnych projektów
 • współpraca i efektywna komunikacja z zespołem i zewnętrznymi grupami badawczymi
 • współuczestnictwo w wyznaczaniu strategii badawczych i nowych kierunków badań

Oferujemy

 • ustalanie kierunków pracy w oparciu o dyskusje; kultura pracy oparta na współpracy i wsparciu ze strony zespołu; twój osobisty rozwój i twoja opinia będzie dla nas ważna
 • czasowe zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim (pełen etat na 12-18 miesięcy), 120.000 PLN rocznie brutto brutto (miesięcznie netto około 5.3 - 5.7 tys. zł w zależności od aktualnych regulacji, plus dodatkowa 13-sta pensja w roku)
 • brak wymogu prowadzenia dydaktyki
 • współautorstwo publikacji w uznanych czasopismach naukowych
 • udział w realizacji projektów badawczych dotyczących innowacyjnych leków
 • możliwość komercyjnej współpracy z firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi
 • wsparcie w realizacji własnych pomysłów badawczych i poszerzania wiedzy
 • udział w międzynarodowych konferencjach
 • dobre warunki pracy w nowoczesnym budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych https://cnbch.uw.edu.pl/ w centrum Warszawy na Campusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego w bliskim otoczeniu innych instytucji badawczych z dziedziny biologii, fizyki, chemii i medycyny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV zawierające listę publikacji (proszę opisać swój udział w powstanie najważniejszych publikacji)
 • można załączyć kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i doświadczenie
 • zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji (do pobrania ze strony http://bsp.strony.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/, zakładka “Dla kandydata do pracy”, plik http://bsp.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/12/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-3.docx)
 • podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zasady prowadzenia konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego określone w Zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.” (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5072)

Załączniki