DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

Wydział Technologii Informatycznych
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko DZIEKANA WYDZIAŁU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

 

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:

·        stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej;

·        osiągnięcia w dotychczasowej działalności dydaktycznej, organizacyjnej lub naukowej na rzecz uczelni;

·        wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;

·        mile widziany dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi z zakresu nauk informatycznych;

·        komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim oraz komunikację ze studentami i wykładowcami w języku angielskim;

·        zdolności organizacyjne w stopniu umożliwiającym efektywne zarządzanie dużym i dynamicznie rozwijającym się Wydziałem;

·        entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy;

·        gotowość do rozpoczęcia pracy od 1 października 2023 r

 

Lista wymaganych dokumentów:

·        curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego, badawczego i organizacyjnego;

·        wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, nagrody, wyróżnienia itp.);

·        syntetyczny opis (max. 2 str. A4) wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;

·        kopie dyplomów poświadczających uzyskany tytuł zawodowy, stopnie naukowe lub tytuł naukowy;

·        deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.

 

Oferujemy:

·        umowę o pracę w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych;

·        dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;

·        pracę w nowoczesnym kampusie uczelni w centrum Warszawy;

·        możliwość zaproponowania i wdrożenia własnej wizji rozwoju Wydziału i kierunku informatyka w naszej uczelni;

·        wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań;

·        możliwość sfinansowania kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu doktora habilitowanego lub tytułu profesora;

·        wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach;

·        wsparcie aktywności lub pomysłów komercjalizujących wyniki badań;

·        benefity socjalne (m. in. karta Multisport, pakiet Enel-Med).

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto, na adres: rektorat@vizja.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2023

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko Dziekana Wydziału Technologii Informatycznych ”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rektorat@vizja.pl