DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Technologii Informatycznych
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko DZIEKANA WYDZIAŁU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej,
 • osiągnięcia w dotychczasowej działalności dydaktycznej, organizacyjnej lub naukowej na rzecz uczelni,
 • wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim oraz komunikację ze studentami i wykładowcami w języku angielskim,
 • zdolności organizacyjne w stopniu umożliwiającym efektywne zarządzanie dużym i dynamicznie rozwijającym się Wydziałem,
 • gotowość do rozpoczęcia pracy od 1 października 2023 r.

Mile widziane

 • mile widziany dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi z zakresu nauk informatycznych,
 • entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy,

Zakres obowiązków

 • podejmowanie działań działania i decyzji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wydziału,
 • pełnienie nadzoru nad sprawami wydziału, pracami rozwojowymi w ramach wydziału,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
 • prowadzenie badań naukowych, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny,

Oferujemy

 • umowę o pracę w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych,
 • dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy,
 • pracę w nowoczesnym kampusie uczelni w centrum Warszawy,
 • możliwość zaproponowania i wdrożenia własnej wizji rozwoju Wydziału i kierunku informatyka w naszej uczelni,
 • wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań,
 • możliwość sfinansowania kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu doktora habilitowanego lub tytułu profesora,
 • wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach,
 • wsparcie aktywności lub pomysłów komercjalizujących wyniki badań,
 • benefity socjalne (m. in. karta Multisport, pakiet Enel-Med).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego, badawczego i organizacyjnego,
 • wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, nagrody, wyróżnienia itp.),
 • syntetyczny opis (max. 2 str. A4) wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat,
 • kopie dyplomów poświadczających uzyskany tytuł zawodowy, stopnie naukowe lub tytuł naukowy,
 • deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia,