Konkurs na stanowisko wykładowcy w Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych
Akademia Sztuki Wojennej
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Studium Języków Obcych

Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej

na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r., poz. 478) oraz § 49 Statutu Akademii Sztuki Wojennej

ogłasza

otwarty konkurs na stanowisko

WYKŁADOWCY JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Studium Języków Obcych

w grupie pracowników: dydaktycznej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r., poz. 478).

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres:

 Akademia Sztuki Wojennej, Studium Języków Obcych,
 Al. Chruściela 103, 00-910 Warszawa,
 z dopiskiem „KONKURS SJO”

 lub złożyć w bud. 94 pokój 322, tel.  261 814 060

 następujących dokumentów:

1.     Podanie do Rektora-Komendanta o zatrudnienie w Akademii Sztuki Wojennej.

2.     Autoreferat przedstawiający przebieg pracy zawodowej, doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

3.     Odpis dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie w zakresie filologii angielskiej.

4.     Zaświadczenie o prowadzeniu zajęć z języka angielskiego na wyższej uczelni.

5.     Zaświadczenie o prowadzeniu kursów resortowych przygotowujących do egzaminów ze znajomości języka angielskiego zgodnie z porozumieniem NATO STANAG 6001.

6.     Zaświadczenie o realizacji specjalistycznych tłumaczeń z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski.

7.     Oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

8.     Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych.

9.     Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym.

10.   Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 20.12.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.12.2021 r.

 

POUCZENIE:

1. Załączniki ujęte w ogłoszeniu w punktach 7-10 zamieszczone są na stronie BIP Akademii Sztuki Wojennej https://aszwoj.bip.gov.pl/do-pobrania/do-pobrania.html

2. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy
z Akademią Sztuki Wojennej, a stanowi rekomendacje w tym zakresie dla Rektora-Komendanta. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.

3. Akademia Sztuki Wojennej zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę aszwoj.bip.gov.pl.