lektor języka hiszpańskiego 1 etat

Centrum Nauki Języków Obcych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

1)      tytuł magistra filologii,

2)      kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka hiszpańskiego,

3)      uprawnienia pedagogiczne do nauczania języka hiszpańskiego,

4)      znajomość języka polskiego (minimalny poziom – A2),

5)      dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie nauczania języka gospodarki oraz udokumentowany rozwój zawodowy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cnjo@sgh.waw.pl