lektor

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Dziekan

Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko

lektora języka koreańskiego w Szkole Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego.

Liczba miejsc – jedno

Wymiar etatu – 1 od 21 lutego 2022 r.

Grupa dydaktyczna

 

Od kandydata na to stanowisko wymagamy:

·         Stopnia magistra nauk humanistycznych w dziedzinie koreanistyki, filologii, językoznawstwa lub etnolingwistyki

·         Bardzo dobrej znajomości języka koreańskiego oraz kultury i realiów współczesnej Korei

·         Minimum 3 lat doświadczenia w nauczaniu jęz. koreańskiego w szkole wyższej lub w szkołach językowych

·         Odbytych szkoleń z metodyki nauczania języków obcych w Polsce lub za granicą

·         Doświadczenia w prowadzeniu kursów języka koreańskiego (w tym kursów intensywnych) i w tworzeniu ćwiczeń językowych przeznaczonych dla platform internetowych

·         Biegłej znajomości języka polskiego oraz dobrej znajomości języka angielskiego

 

Podstawowe obowiązki

zajęcia dydaktyczne w Szkole Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

podanie o zatrudnienie;
kopia dyplomu magistra lub równoważny;
życiorys oraz dwie fotografie;
kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie:https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy;
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy do pobrania na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/;
oświadczenie o akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim do pobrania w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW;
inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/.
 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW w godz. 09.00-16.00 z wyjątkiem sobót i dni świątecznych do dnia 30 grudnia 2021 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 25 stycznia 2022 roku. Informacja o wynikach konkursu będzie przesłana droga elektroniczną.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na e.szczerkowska@uw.edu.pl