PhD student – scholarship

Centrum Nowych Technologii UW
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Director of Centre of New Technologies of the University of Warsaw, with the Project Leader, announce opening of the competition for the position of two PhD Students in the Laboratory of Technology of Novel Functional Materials – Centre of New Technologies of the University of Warsaw.

Tytuł projektu: CHEMCAP. Physicochemical properties and phenomena in a novel chemical capacitor setup.

Kierownik projektu: prof. Wojciech Grochala

Numer konkursu: CeNT-4-2022

For details about the competition, please visit the website of the University of Warsaw.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w.grochala@cent.uw.edu.pl