PROFESOR lub PROFESOR UCZELNI

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

W związku z dynamicznym rozwojem

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko:

PROFESORA lub PROFESORA UCZELNI

w dyscyplinie psychologia

 

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:

·         stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w dyscyplinie psychologia;

·         tytuł zawodowy magistra psychologii lub w innej dyscyplinie pokrewnej;

·         znaczące osiągnięcia w dotychczasowej działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej na rzecz uczelni;

·         wybór Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia;

·         znaczący dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi z zakresu nauk ekonomicznych, w tym w czasopismach z listy JCR;

·         komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim;

·         gotowość do prowadzenia badań naukowych, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych oraz przypisanie działalności badawczej do dyscypliny psychologia;

·         entuzjazm, pasja oraz kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej;

·         umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej;

·         gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2022 roku.

 

Lista wymaganych dokumentów:

·         curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego;

·         wykaz osiągnięć naukowych (monografie, artykuły naukowe, redakcje prac zbiorowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, pozyskiwanie grantów, nagrody, wyróżnienia itp.);

·         syntetyczny opis (max. 2 str. A4) wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat;

·         kopie dyplomów doktora habilitowanego, doktora i magistra;

·         deklaracja wskazania Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia.

 

Oferujemy:

·         umowę o pracę;

·         dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;

·         pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy;

·         możliwość stworzenia własnego zespołu badawczego;

·         wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań;

·         możliwość sfinansowania kosztów postępowania w sprawie nadania tytułu profesora;

·         wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach;

·         wsparcie aktywności lub pomysłów komercjalizujących wyniki badań.

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto, na adres: hr@vizja.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 maja 2022

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko profesora/profesora uczelni na kierunku psychologia.”

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@vizja.pl