Profesor uczelni

Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

SWPS‌ ‌Uniwersytet‌ ‌Humanistycznospołeczny‌ ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌ ‌i‌ ‌Katowicach.‌ ‌Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Obecnie przygotowuje się do uruchomienia studiów w Krakowie.

Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Zespół‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌SWPS‌ ‌tworzy‌ ‌ponad‌ ‌800‌ ‌osób‌ ‌–‌ ‌pracowników‌ ‌akademickich‌ ‌i‌ ‌pionu‌ ‌biznesowo-organizacyjnego.‌ ‌Uczelnia‌ ‌jest‌ ‌atrakcyjnym‌ ‌miejscem‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌zapewnia‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ ‌benefitów‌ ‌pracowniczych.‌ ‌Tworzymy‌ ‌zróżnicowane‌ ‌i‌ ‌współdziałające‌ ‌środowisko‌ ‌profesjonalistów‌ ‌ceniących‌ ‌pracę‌ ‌na‌ ‌rzecz‌ ‌studentów,‌ ‌tworzenie‌ ‌wiedzy‌ ‌i‌ ‌jej‌ ‌praktyczne‌ ‌wykorzystanie.‌ ‌Pracownikami‌ ‌i‌ ‌współpracownikami‌ ‌uczelni‌ ‌są‌ ‌wybitni‌ ‌naukowcy,‌ ‌odnoszący‌ ‌sukcesy‌ ‌praktycy,‌ ‌artyści‌ ‌i‌ ‌przedstawiciele‌ ‌świata‌ ‌mediów.‌ ‌ ‌

Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Psychologii w Warszawie ‌SWPS‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌ Humanistycznospołecznego‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌

Profesor uczelni

w‌ ‌grupie‌ ‌pracowników‌ ‌badawczo-dydaktycznych‌ ‌ ‌‌

Wydział Psychologii w Warszawie

Katedra Psychologii Klinicznej

pensum dydaktyczne 240 godzin

Miejsce‌ ‌pracy:‌ ‌Warszawa‌ ‌

 

Zadania na stanowisku:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe;
 • publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych czasopismach i monografiach;
 • doskonalenie warsztatu badawczego;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych; 
 • działania organizacyjne na rzecz Wydziału;
 • doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • opracowywanie autorskich programów zajęć; 
 • organizacja procesu dydaktycznego; 
 • organizacja konferencji i seminariów naukowych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania‌ ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ ‌ doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, w dyscyplinie: psychologia;
 • publikacji naukowych (pierwszy lub korespondujący autor publikacji naukowej za minimum 100 punktów, regularnych publikacji w międzynarodowych czasopismach z IF);
 • udziału w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca), pełnienie roli kierownika w grancie otrzymanym ze środków zewnętrznych i/lub zagranicznych);
 • zainteresowań badawczych w obszarze: zdrowie psychiczne, oddziaływania psychologiczne;
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej z psychologii klinicznej wykłady, seminaria, seminaria dyplomowe (powyżej 5 lat), w tym miele widziane doświadczenia w prowadzeniu zajęć w języku angielskim;
 • doświadczenia w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz w tworzeniu nowych programów kształcenia;
 • doświadczenia w aktywnym udziale w zagranicznych konferencjach naukowych;
 • doświadczenia w zakresie popularyzacji wyników badań naukowych;
 • doświadczenia w organizacji procesu dydaktycznego (w tym wdrażania nowych programów dydaktycznych);
 • gotowości‌ ‌do‌ ‌prowadzenia‌ ‌zajęć‌ ‌także‌ ‌w‌ ‌weekendy‌;
 • bardzo‌ ‌dobrej‌ ‌znajomości‌ ‌języka‌ ‌angielskiego‌ oraz języka polskiego, umożliwiającej‌ ‌prowadzenie‌ ‌zajęć‌ ‌oraz‌ samodzielne‌ ‌pisanie‌ ‌publikacji‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌języku‌;
 • bardzo‌ ‌dobrej‌ ‌obsługi‌ ‌komputera‌ ‌i‌ ‌gotowości‌ ‌do‌ ‌uczenia‌ ‌się‌ ‌nowych‌ ‌aplikacji‌;
 • deklaracji‌ ‌o‌ ‌zatrudnieniu‌ ‌w‌ ‌SWPS‌ ‌Uniwersytecie‌ ‌Humanistycznospołecznym‌ ‌jako‌ podstawowym‌ ‌miejscu‌ ‌pracy‌.

Oferujemy:‌ ‌ ‌

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  pracę na Wydziale Psychologii w Warszawie, jednym z najlepszych w Polsce (kategoria A+, ocena PKA);
  możliwość‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌rozwijania‌ ‌kompetencji‌ ‌dydaktycznych‌ i wsparcie doradcy dydaktycznego; 
 • premie za publikacje;
 • nastawienie na rozwój naukowy poprzez wsparcie Działu Badań Naukowych i Projektów w pozyskiwaniu i realizacji grantów;
 • wsparcie w komercjalizacji projektów badawczych oraz ułatwienie współpracy z zewnętrznymi firmami i inwestorami przy wsparciu Centrum Transferu Wiedzy oraz SWPS Innowacje;
 • elastyczne‌ ‌ścieżki‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego‌ oraz swobodę w działaniu – możliwość realizacji autorskich pomysłów, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i tworzenia własnych zespołów badawczych;
 • laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie oraz centra badawcze, które działają na pograniczu nauk społecznych i nowych technologii;
 • zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • zniżki na kursy językowe;
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika oraz korzystne pakiety dla jego rodziny;
 • dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach;
 • możliwość‌ ‌pracy‌ ‌i‌ ‌rozwoju‌ ‌w‌ ‌interdyscyplinarnym‌ ‌i‌ ‌przyjaznym‌ ‌środowisku‌ ‌akademickim‌;
 • współtworzenie‌ ‌kultury‌ ‌instytucjonalnej‌ ‌ceniącej‌ ‌otwartość,‌ ‌odwagę‌ ‌i‌ ‌odpowiedzialność‌.

Wykaz‌ ‌dokumentacji‌ ‌konkursowej:‌ ‌ ‌

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌;
 • kopia‌ ‌dokumentów‌ ‌poświadczających‌ ‌uzyskanie‌ ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ doktora‌ habilitowanego‌. ‌ 

 

Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego

Termin nadsyłania aplikacji: 24 czerwca 2023 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu 15 lipca 2023 r. 

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2023 r.

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 50% oceny;
 • osiągnięcia dydaktyczne – 30% oceny;
 • osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 20 % oceny.

 

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej: ‌ 

 • dr hab. Hanna Bednarek, prof. Uniwersytetu SWPS – Dziekan Wydziału Psychologii, Przewodnicząca Komisji 
 • prof. dr hab. Paweł Ostaszewski – Dyrektor Instytutu Psychologii, Członek Komisji
 • prof. dr hab. Ewa Trzebińska- Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej, Członkini Komisji
 • Angelika Szczuka – Przedstawicielka działu personalnego
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji

Konkurs‌ ‌jest‌ ‌pierwszym‌ ‌etapem‌ ‌określonej‌ ‌w‌ ‌Regulaminie‌ ‌konkursu‌ ‌(LINK‌ ‌DO‌ ‌REGULAMINU)‌ procedury‌ ‌zatrudniania‌ ‌na‌ ‌stanowisku‌ ‌nauczyciela‌ ‌akademickiego,‌ ‌a‌ ‌jego‌ ‌pozytywne‌ ‌ rozstrzygnięcie‌ ‌stanowi‌ ‌podstawę‌ ‌do‌ ‌dalszego‌ ‌postępowania.‌ 

‌Dodatkowe‌ ‌informacje‌ ‌można‌ ‌uzyskać‌ ‌‌pod‌ ‌adresem‌ azajac2@swps.edu.pl

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close