profesor uczelni (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o sztuce

STANOWISKO: Profesor uczelni

POSITION:  professor

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o Sztuce

ACADEMIC DISCIPLINE: Art Studies

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

Od kandydata oczekuje się gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie historii  sztuki średniowiecznej i nowożytnej

 

Oczekuje się ponadto pełnej dyspozycyjności w realizacji zadań organizacyjnych zleconych przez przełożonych w ramach funkcjonowania Wydziału Nauk Historycznych, a także gotowości do stałego podnoszenia kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach lub kursach (w szczególności tych organizowanych przez UKSW).

 

DESCRIPTION (subject, exceptations, comments):

 

The candidate is expected to be prepared to teach recent history  of medieval and modern art

 

 Furthermore, a candidate is expected to be able to conduct any organizational task given by superiors in the Faculty of Historical Sciences. A candidate should be ready for personal development by participation in courses for academic staff in particular that organized by Cardinal Stefan Wyszyński University.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na b.dzbik@uksw.edu.pl