Technik w laboratorium chemicznym

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

GŁÓWNE ZADANIA:
W ramach zatrudnienia pracownik będzie zobowiązany do:
– przygotowywania studenckich ćwiczeń laboratoryjnych i pomoc w ich realizacji,
– opieki nad aparaturą badawczą pracującą w sposób ciągły, wykonywania zleconych pomiarów naukowych,
– opieki (inwentaryzacja, naprawy) nad drobnym sprzętem laboratoryjnym i szkłem laboratoryjnym,
– opieki nad magazynem chemicznym i odczynnikami chemicznymi,
– przygotowywanie specyfikacji do zakupów aparatury, odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego,
– zabezpieczenie ciągłej dostawy odczynników chemicznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja.dziekanat.wbns@uksw.edu.pl