Stażysta podoktorski (adiunkt)

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Interdyscyplinarnym Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Numer konkursu: CeNT-52-2021

Tytuł projektu: Projektowanie modyfikowanych mRNA jako szczepionek oraz nośników białek terapeutycznych. Badania nad ich immunogennością w kontekście aktywności translacyjnej i stabilności komórkowej.

Kierownik projektu: Prof. Edward Darżynkiewicz

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na careers@cent.uw.edu.pl