Stażysta podoktorski (starszy asystent)

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Numer konkursu: CeNT-3-2021

Tytuł projektu: Transkrypcyjna i funkcjonalna charakterystyka inwazyjnych komórek raka piersi izolowanych przy użyciu nowatorskiego systemu reporterowego in vivo, OPUS 19, NCN

Kierownik projektu: Dr hab. Agnieszka Kobielak prof. ucz.

For details about the competition, please see the attachment or visit the website of the University of Warsaw.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na careers@cent.uw.edu.pl