Adiunkt

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Konstrukcji i Technologii Budowlanych Instytutu Budownictwa. Tematyka badawcza: prawo budowlane, nowoczesne technologie w budownictwie, ekonomika, organizacja i kierowanie budową, itp.

Oczekiwania od kandydatów:

Podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.

Od kandydatów oczekuje się w szczególności:

1)    ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

2)    posiadania stopnia naukowego doktora;

3)    bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (innego języka obcego);

4)    zainteresowań naukowych związanych ze specjalnością naukową Zakładu, w tym z budownictwem komunikacyjnym, prawem budowlanym, nowoczesnymi technologiami w budownictwie, ekonomiką, organizacją i kierowaniem budową;

5)    doświadczenia we współpracy z instytucjami, organizacjami, itp.;

6)    doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych: Budownictwo komunikacyjne, Prawo budowlane, Nowoczesne technologie w budownictwie, Ekonomika, organizacja i kierowanie budową, itp.

Wymienione dokumenty należy składać w  Sekretariacie Instytutu Budownictwa, 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 302, tel. (24) 367 22 14, 607 501 351.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia  21 luty 2022 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Bliższych informacji udziela: Sekretariat Instytutu Budownictwa.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Budownictwa-Mechaniki-i-Petrochemii33

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ib.wbmp@pw.edu.pl