Wykładowca stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Lublin, Wrocław, Katowice, Rzeszów, Kraków, online
 • Forma zatrudnienia: umowa o dzieło, samozatrudnienie (B2B)
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU MŁODZIEŻOWEGO
najstarszego Uniwersytetu kształcącego młodzież w wieku 15-19 lat
ogłasza rekrutację na stanowisko: WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO z obszarów:  SZTUCZNEJ INTELIGENCJI oraz VR/AR

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego w obszarze SZTUCZNEJ INTELIGENCJI oraz VR/AR
 • dorobek publikacyjny lub zawodowe doświadczenie praktyczne w obszarze SZTUCZNEJ INTELIGENCJI oraz VR/AR
 • motywacja i predyspozycje do pracy dydaktycznej

Zakres obowiązków

 • wykłady dla młodzieży w wieku 15-18 lat

Oferujemy

 • Wymiar czasu pracy: 4 lub 8 godzin w miesiącu (jedna lub dwie soboty od godziny 10.00-14.00)
 • Nie wymagane podstawowe miejsce pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • informacja w zakresie dorobku naukowego lub zawodowego