WYKŁADOWCA AKADEMICKI

Młodzieżowy Uniwersytet Nowych Technologii i AI
Uniwersytet Młodzieżowy
  • Dziedzina nauki: informatyka

REKTOR UNIWERSYTETU MŁODZIEŻOWEGO

najstarszego Uniwersytetu kształcącego młodzież w wieku 15-19 lat

ogłasza rekrutację na stanowisko: WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO z obszarów:  SZTUCZNEJ INTELIGENCJI oraz VR/AR

1. Wymiar czasu pracy: 4 lub 8 godzin w miesiącu (jedna lub dwie soboty od godziny 10.00-14.00)

2. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa dzieło, umowa zlecenie, faktura

3. Przewidywany czas zatrudnienia: nieokreślony.

4. Podstawowe miejsce pracy: NIE

 

Kryteria

Oferty mogą zgłaszać osoby odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. posiadanie tytułu zawodowego w obszarze SZTUCZNEJ INTELIGENCJI oraz VR/AR

2. dorobek publikacyjny lub zawodowe doświadczenie praktyczne w obszarze SZTUCZNEJ INTELIGENCJI oraz VR/AR

3. motywacja i predyspozycje do pracy dydaktycznej.
Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kancelaria@uniwersytetmlodziezowy.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kancelaria@uniwersytetprawa.edu.pl