Nauczyciel akademicki stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych i Informatyki
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University
 • Miejsce: Nowy Sącz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu od ponad 30 lat ma zaszczyt i przyjemność wykładać najnowszą wiedzę i kształcić w oparciu o praktykę i wieloletnie doświadczenia wykwalifikowanych wykładowców.
Przez ten czas „dostarczyliśmy” na lokalny i międzynarodowy rynek pracy ponad 30 tysięcy doskonale przygotowanych, gotowych do tworzenia i realizowania ambitnych projektów osób, z którymi niejednokrotnie przeszliśmy z relacji uczelnia — student na ➡ mentor/trener/mistrz — uczeń.
Celem WSB-NLU jest położenie maksymalnego nacisku na praktyczne aspekty kształcenia. Jest to możliwe dzięki kadrze dydaktycznej złożonej w większości z pracowników firm i instytucji z wielu branż, stałej współpracy z pracodawcami w zakresie patronatu nad kierunkami i prowadzenia zajęć oraz metodyce kształcenia opartej na warsztatach, studium przypadku oraz metodzie projektu.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia doktora habilitowanego
 • doświadczenie dydaktyczne oraz doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią

Mile widziane

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu biegłym
 • Znaczny dorobek naukowy

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Prowadzenie seminarium magisterskiego

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznym i przyjaznym zespole

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • aktualne CV
 • wykaz publikacji
 • kopia (ksero) zaświadczenia poświadczającego uzyskanie tytułu doktora habilitowanego
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu będzie podstawowym miejscem pracy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

Załączniki

Wybierz sposób rekrutacji

 • Dokumenty należy wysłać na poniższe dane: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz z zaznaczeniem: „Konkurs–Zarządzanie” w terminie do 31.08.2024 r.

 • https://www.wsb-nlu.edu.pl/pl/wspolpraca-z-wykladowcami