profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: matematyka

Kandydat lub kandydatka powinien posiadać stopnień naukowy doktora z matematyki, informatyki lub kierunków pokrewnych. Oczekuje się, że prowadził będzie badania naukowe z zakresu matematyki dyskretnej lub teoretycznej informatyki. Ponadto występował będzie o granty oraz opiekował się będzie doktorantami. Będzie gotowy prowadzić różnorodne zajęcia (wykłady, ćwiczenia, projekty) z zakresu różnych działów matematyki i informatyki teoretycznej na różnych wydziałach Politechniki Warszawskiej w wymiarze określonym przez Uczelnię.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Gmach Matematyki pok. 17), 00-662 Warszawa, sekretariat.mini@pw.edu.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.