Profesor Uczelni/Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Matematyki w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Stanowisko profesora uczelni lub adiunkta w dyscyplinie matematyka w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka (dot. zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni);
 • Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie matematyka;
 • Aktualny dorobek naukowy z zakresu matematyka;
 • Osiągnięcia w pracy organizacyjnej;
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej i możliwość prowadzenia zajęć w języku polskim;
 • Dyspozycyjność;

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 (dot. zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni)/240 godzin rocznieuczelni
 • Praca badawcza w zakresie matematyki

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;
 • Życiorys;
 • Odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (dotyczy zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni);
 • Odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora (dotyczy zatrudnienia na stanowisku adiunkta)
 • Wykaz publikacji w zakresie matematyki;
 • Opis osiągnięć organizacyjnych i dydaktycznych;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym (https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/rodo2019/INFORMACJA-dla-kandydatow-do-pracy-2019.pdf );
 • Oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • Zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Pocztą elektroniczną na adresy
  im@uni.opole.pl oraz instfiz@uni.opole.pl
  z kopią do
  bmajcher@uni.opole.pl