Starszy asystent

  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie
pracowników badawczych w Laboratorium Maszyn Biomolekularnych Centrum Nowych Technologii
Uniwersytetu Warszawskiego.

Numer konkursu: CeNT-11-2021

Tytuł projektu: Wykorzystanie systemów transportu sideroforów do wprowadzania peptydowych kwasów nukleinowych do komórek bakterii, OPUS 19, NCN

Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Trylska

Szczegółowe informacje na temat konkursu w j. polskim i angielskim dostępne są na stronie Uniwersytetu Warszawskiego oraz w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@cent.uw.edu.pl