Starszy asystent

  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego,
ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w
Laboratorium Metodologii Syntezy Chemicznej, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Numer konkursu: CeNT-16-2021

Tytuł projektu: Reakcje asymetrycznego utleniania elektrochemicznego z użyciem chiralnych jodoarenów jako elektrokatalizatorów, OPUS 19, NCN

Kierownik projektu: dr hab. Marcin Kałek

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w j. polskim i angielskim, dostępne są w załączniku oraz na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@cent.uw.edu.pl