student stypendysta

Centrum Nowych Technologii
Uniwersytet Warszawski

Stanowisko: Student stypendysta
Dyscyplina naukowa: Nauki o życiu
Laboratorium: Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej
Rodzaj pracy (umowa o pracę, stypendium): Stypendium
Liczba stanowisk: 1
Wynagrodzenie/stypendium miesięczne: 3 272 zł (brutto brutto)
Termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2021
Okres zatrudnienia/umowy stypendialnej: 11 miesięcy
Jednostka UW: Centrum Nowych Technologii
Kierownik projektu: Dr Mateusz Baca
Tytuł projektu: Wpływ zmian klimatu i środowiska na dynamikę populacji, migracje i wymieranie wybranych gatunków gryzoni w późnym plejstocenie i holocenie (Impact of climate and environmental changes on population dynamics, migration and extinction events of selected rodent species in Late Pleistocene and Holocene)

Opis projektu: OPUS 13, NCN
Link do opisu projektu: http://www.isez.pan.krakow.pl/projekty-badawcze/nadachowski-NCN-
UMO-2017-25-B-NZ8-02005.pdf

Zakres obowiązków: Student-stypendysta będzie uczestniczył w zadaniach badawczych w ramach realizacji projektu. Zakres jego obowiązków będzie obejmował m.in. izolację kopalnego DNA z materiału paleontologicznego norników,
przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania wysokoprzepustowego, analizę bioinformatyczną sekwencji uzyskanych w wyniku sekwencjonowania, podstawowe analizy filogenetyczne.
Przewidywany czas pracy 20h/tydzień

Profil kandydata/ wymagania:

– Status studenta studiów drugiego stopnia lub co najmniej czwartego roku studiów magisterskich jednolitych na kierunku biologia, biotechnologia lub biologia molekularna, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na dzień rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie – 1 marca 2021)
– Motywacja do pracy
– Znajomość podstaw genetyki molekularnej, doświadczenie w pracy laboratoryjnej. Doświadczenie w pracy z kopalnym DNA (ekstrakcja DNA, przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania) mile widziane
– Znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty:

– życiorys kandydata
– wyciąg ocen ze studiów
– podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Oferujemy:

– Umowę stypendialną na maksymalny okres 11 miesięcy
– stypendium naukowe w wysokości 3 272 zł miesięcznie (brutto brutto)
– przyjazne i motywujące środowisko pracy
Forma nadsyłania zgłoszeń: e-mail: m.baca@cent.uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.02.2021
Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w Centrum Nowych Technologii UW, przez Skype lub telefonicznie.
Wybór kandydata zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem Narodowego Centrum Nauki i ogłoszony najpóźniej 26 lutego 2021 roku.

Termin ogłoszenia wyników konkursu: 26.02.2021
Sposób informowania o wynikach konkursu: e-mail