Asystent badawczo-techniczny

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Nazwa projektu:  “Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”

Opis: 
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucania nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień (medyczny fake news). Odchodzenie od szczepień skutkuje rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, co wywołuje skutki medyczne (koszty leczenia), społeczne i gospodarcze (koszty zwolnień lekarskich, koszty absencji w pracy). Decyzje o szczepieniu podejmowane są nie tylko poprzez kontakt z lekarzem, ale również na podstawie informacji uzyskanych w Internecie. Projekt zbada jak kształtują się mechanizmy podejmowania decyzji i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych tak, aby odpowiedzieć na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim będzie spadek liczby odmów szczepień. 

Projekt finansowany jest przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (okres realizacji grantu: 2021–2023 )

Zadania:

 • Analiza literatury psychologicznej pod kątem technik wpływu społecznego i zmiany postaw potencjalnie aplikowalnych do problematyki szczepień
 • Realizacja procedur badawczych
 • Dokonywanie analiz statystycznych wyników uzyskiwanych przez poszczególne zespoły badawcze (w ramach potrzeb zgłaszanych przez kierowników tych zespołów)
 • Aktywny udział w seminariach roboczych

Wymagania:

 • Ukończone studia wyższe magisterskie  na kierunku Psychologia
 • Ponad 1 rok doświadczenia w realizacji projektów
 • Biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego
 • Dobra znajomość programów Statistica i SPPS
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wpływu społecznego
 • Biegłość w zakresie zaawansowanych metod statystycznych

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Wynagrodzenie w wysokości 7300  zł brutto brutto  miesięcznie
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów

Wymagane dokumenty:

 • CV naukowe zawierające w szczególności:
  • opis osiągnięć naukowych,
  • listę publikacji,
  • listę nagród i osiągnięć za pracę naukową,
  • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w opisie zadań
 • kopia dyplomu magistra Psychologii

Dodatkowe informacje:

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 10% oceny końcowej
 • kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym – 70%
 • wyróżnienia w zakresie prowadzonych badań – 20%

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza 

Termin nadsyłania aplikacji: 05.02.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.02.2021

Termin rozpoczęcia pracy: 15.02.2021

Skład Komisji Konkursowej:

 • prof. dr hab. Dariusz Doliński – Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Wojciech Kulesza, prof. Uniwersytetu SWPS – Członek komisji
 • dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS –  Członek komisji
 • Paulina Kolańczyk-Zwierz Pracownik działu ZKL, Sekretarz Komisji

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV zawierające w szczególności opis doświadczeń i kompetencji, o których mowa jest w treści ogłoszenia, za pośrednictwem przycisku APLIKUJ