Kierownik – nauczyciel akademicki

Wydział Nauk o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – nauczyciel akademicki

w Zakładzie Pielęgniarstwa Geriatrycznego

Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. AO/1220 – 65/2023

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy.kierownicy@wum.edu.pl