Adiunkt, pracownik badawczo-dydaktyczny, nauki o bezpieczeństwie

  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dziedzina nauk społecznych;

Dyscyplina naukowa: nauki o bezpieczeństwie;

Wymagane przedstawienie wykazu dorobku naukowego i dydaktycznego;
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
– prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego dla stanowiska adiunkta;
– prowadzenie prac badawczych w zakresie dyscypliny nauki o bezpieczeństwie oraz publikowanie ich wyników;
– aktywne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;
– kierowanie licencjackimi i magisterskimi pracami dyplomowymi;
– uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego i działalności naukowej;
– realizacja zadań bieżących zleconych przez przełożonych, związanych z posiadanymi kompetencjami i zajmowanym stanowiskiem.
WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM
– spełnianie wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
– stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;

– zaawansowana wiedza z zakresu metodologii badań naukowych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;
– udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w nauki o bezpieczeństwie;
– doświadczenie w pracy dydaktyczno-naukowej w uczelni wojskowej lub cywilnej, w tym doświadczenie dydaktyczne – – umożliwiające prowadzenie zajęć na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” lub „administracja”,
– doświadczenie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie,
– gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w środowisku krajowym i międzynarodowym;
– doświadczenie w kierowaniu przygotowaniem prac dyplomowych,
– mile widziane doświadczenie praktyczne w pracy w podsystemach systemu bezpieczeństwa państwa.
OFERUJEMY
– stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat, DSW jako podstawowe miejsce pracy

– pracę w akademickim środowisku,

– możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia poprzez bezpłatne szkolenia,
– możliwość pracy zdalnej,

– ubezpieczenie grupowe,

Aplikację proszę składać klikając na link:

https://dsw.elevato.net/pl/adiunkt-pracownik-badawczo-dydaktyczny-nauki-o-bezpieczenstwie,ja,68

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na monika.ludowicz@dsw.edu.pl