adiunkt

Wyższa Szkoła Prawa z siedzibą we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Część etatu, Etat, Freelance
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Rektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu nawiąże współpracę w charakterze nauczyciela akademickiego z osobą podsiadającą stopień doktora, mającą osiągnięcia naukowe w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości oraz praktyczne doświadczenie zawodowe.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przesłanie na adres mailowy: rektorat@prawowroclaw.edu.pl  następujących dokumentów:

  • CV i listu motywacyjnego,
  • skanu dyplomu/ów uzyskania tytułu zawodowego/stopnia naukowego,
  • informacji o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i praktycznych,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez WSP danych osobowych do celów prowadzonej rekrutacji.

Termin nadsyłania aplikacji upływa 30 września 2022 roku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rektorat@prawowroclaw.edu.pl