Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nr referencyjny: Ad4/K42W07D08/05/2021

Rodzaj: nauczyciel akademicki

Rodzaj oferty: oferta z konkursu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony

Miejsce pracy: Wrocław

Jednostka organizacyjna Uczelni: Wydział Inżynierii Środowiska / Katedra Wodociągów i Kanalizacji

Wymiar etatu: pełny etat

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie:

– zajęć dydaktycznych na kierunkach: Inżynieria Środowiska i Technologie Ochrony Środowiska, zwłaszcza dla specjalności: Zaopatrzenie w Wodę, Usuwanie Ścieków i Zagospodarowanie Odpadów,

– badań naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Zadania:

– kształcenie i wychowanie studentów,

– organizowanie i prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

– prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim lub angielskim (w formach: wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt) m.in. z przedmiotów: Rysunek techniczny i geometria wykreślna; Wodociągi, Kanalizacja; Hydrologia i ochrona wód; Zarządzanie środowiskowymi danymi przestrzennymi; Gospodarka wodna w przemyśle – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wymagania:

– do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej,

– posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych,

– doświadczenie w prowadzeniu różnych form dydaktycznych,

– doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi i komercjalizacja wyników badań,

– doświadczenie w opracowywaniu analiz wpływu rodzaju materiałów na jakość wody wodociągowej,

– doświadczenie w projektach strukturalnych Unii Europejskiej,

– posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w dyscyplinie inżynieria środowiska lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (publikacje z IF, LF, listy MNiSW, inne),

– doświadczenie w pracy badawczej w dyscyplinie inżynieria środowiska lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (raporty z prac badawczych, patenty i inne),

– znajomość języka polskiego i języków obcych oraz oprogramowania naukowego i inżynierskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.ciezkowska-zmarzly@pwr.edu.pl