Adiunkt na kierunku Logistyka

Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na podstawowym miejscu pracy, rozwojem naukowym, a w tym realizacją międzynarodowych projektów naukowych oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Logistyka.

Poszukiwane kompetencje:

  • stopień naukowy doktora: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu lub ekonomia lub nauki o bezpieczeństwie,
  • tytuł zawodowy magistra i inżyniera, preferowany w obszarze zarządzania procesami logistycznymi lub zespołami osobowymi,
  • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej w zakresie: zarządzania zespołami osobowymi/projektami/operacjami, w tym na szczeblu międzynarodowym oraz/lub procesami logistycznymi, implementacją nowych technologii w obszarze procesów decyzyjnych i bezpieczeństwa, zarządzania wiedzą oraz innowacjami.

Preferowani będą kandydaci:

  • posiadający doświadczenie w prowadzeniu oraz tworzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
  • wykazujący się aktywną działalnością naukową,
  • posiadający doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych i dydaktycznych na poziomie międzynarodowym,
  • posiadający doświadczenie praktyczne z zakresu inżynierii zarządzania procesami i/lub zespołami osobowymi, nowych technologii lub informatyki zdobyte poza uczelnią.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20 czerwca 2022 roku.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie

https://www.wsb.pl/wroclaw/poznaj-wsb/o-uczelni/oferty-pracy

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wsb-wroclaw.elevato.net.