Adiunkt na kierunku Zarządzanie (specjalizacja analityka/social media)

Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni, poszukujemy nauczycieli akademickich, chcących dołączyć do kadry badawczo dydaktycznej i dydaktycznej Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na podstawowym miejscu pracy, rozwojem naukowym oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych na Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku: Zarządzanie, studia 1 i 2 stopnia.

Poszukiwane kompetencje:

 • stopień naukowy doktora (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o zarządzania i jakości),
  osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej,
 • specjalizacja w prowadzeniu zajęć z zakresu analityki internetowej i analityki social mediów oraz badań i analiz rynku,
 • kompetencje z zakresu prowadzenia przedmiotów z analityki internetowej, social mediów oraz badań i analiz rynku ze wskaźnikami matematyczno-statystycznymi,
 • certyfikatów z zakresu potwierdzenia umiejętności z zakresu analityki internetowej i analityki social mediów.

Preferowani będą Kandydaci:

 • posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim (mile widziane także w j. angielskim),
 • wykazujący się aktywną działalnością naukową,
 • posiadający dorobek naukowy z nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości, udokumentowany publikacjami w recenzowanych czasopismach lub monografiach,
 • posiadający doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych,
 • posiadający doświadczenie praktyczne z zakresu ekonomii i finansów zdobyte poza uczelnią,
 • posiadający kompetencje udokumentowane doświadczeniem praktycznym oraz certyfikatami

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20 czerwca 2022 roku.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie

https://www.wsb.pl/wroclaw/poznaj-wsb/o-uczelni/oferty-pracy

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wsb-wroclaw.elevato.net.