Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Układów Mechatronicznych (K61W10D07)
Politechnika Wrocławska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Układów Mechatronicznych (K61W10D07) poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności  w zakresie budowy i eksploatacji maszyn a w szczególności w zakresie realizacji prac badawczych dotyczących elementów maszyn, w których występuje tarcie, zużycie i smarowania. Wymagana jest również znajomość zagadnień związanych z tribologią materiałów polimerowych, a zwłaszcza problematyki procesów fizykochemicznych zachodzących podczas tarcia w materiałach termoplastycznych.

Osoba na stanowisku asystenta odpowiedzialna będzie za kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych we wskazanej dyscyplinie i specjalności, pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych.

 Wymagania:

  • tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku: mechanika i budowa maszyn
  • predyspozycje do pracy dydaktycznej i badawczej
  • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim
  • umiejętność przygotowywania materiałów dydaktycznych
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.suchodolska@pwr.edu.pl