Asystent badawczo-dydaktyczny

Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ogłasza konkurs na zatrudnienie nauczyciela akademickiego w ramach postępowania konkursowego, na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki Wydziału Farmaceutycznego