Stypendysta/tka

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: psychologia

Nazwa i opis projektu badawczego:

Zaufanie jako zjawisko polimorficzne. Psychologiczna specyfika zaufania w relacjach wspólnotowych i rynkowych

Celem projektu badawczego jest analiza psychologicznej specyfiki zaufania w relacjach wspólnotowych i rynkowych. Szerszy opis projektu można znaleźć tutaj.

Projekt OPUS nr 2021/41/B/HS6/03104 finansowany ze środków NCN.

 

Stypendysta/tka

Miejsce pracy: Wrocław

 

Opis zadań:

 • Pomoc w przygotowywaniu badań prowadzonych w laboratorium oraz online
 • Prowadzenie badań laboratoryjnych
 • Rekrutowanie osób badanych
 • Zbieranie i przetwarzanie danych z badań

Wymagania:

 • Wyróżniający/a się student/ka czwartego lub piątego roku studiów na kierunku psychologia (w przypadku jednolitych studiów magisterskich), rozpatrzymy też wybitnych studentów trzeciego roku studiów licencjackich
 • Płynna znajomość języka polskiego
 • Zainteresowanie psychologią społeczną i psychologią ekonomiczną
 • Doświadczenie z badaniami psychologicznymi, znajomość metodologii badań w dyscyplinie psychologii
 • Dobra znajomość programów analizy danych (JASP/JAMOVI/IBM SPSS)
 • Sumienność i dyspozycyjność
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Stypendium na okres 12 miesięcy w wysokości 2000 zł brutto
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów
 • Współpracę w międzynarodowym zespole naukowców z Polski i USA

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych w ogłoszeniu
 • Skan dokumentu potwierdzającego status studenta/studentki trzeciego, czwartego lub piątego roku psychologii

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY

 

Termin nadsyłania aplikacji upływa 31 maja 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2022 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

 

Kryteria formalne:

 • Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/ czasopismach naukowych – 50% oceny końcowej
 • Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym – 30% oceny końcowej
 • Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych – 20% oceny końcowej

Link do REGULAMINU NCN oraz REGULAMINU SWPS.

 

Skład komisji konkursowej:

dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS  – Przewodnicząca Komisji
dr hab. Jakub Traczyk, prof. Uniwersytetu SWPS  – Członek Komisji
prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz – Członek Komisji
Anna Zając – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.