wykładowca – pracownik dydaktyczny

Katedra Historii Sztuki i Filozofii
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

zatrudnienie na czas nieokreślony

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy@asp.wroc.pl