Adiunkt na kierunku Finanse i Rachunkowość (rachunkowość zarządcza)

Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na podstawowym miejscu pracy, rozwojem naukowym oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość
 
Poszukiwane kompetencje:

  •  co najmniej stopień doktora dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse,
  •  osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej w zakresie rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów.

Preferowani będą kandydaci:

  • posiadający stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych (dyscyplina: ekonomia i finanse),
  • posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim (mile widziane również w j.angielskim),
  • wykazujący się aktywną działalnością naukową,
  • posiadający doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych,
  • posiadający doświadczenie praktyczne z zakresu rachunkowości zdobyte poza uczelnią.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20 czerwca 2022 roku.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie

https://www.wsb.pl/wroclaw/poznaj-wsb/o-uczelni/oferty-pracy

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wsb-wroclaw.elevato.net.