profesor uczelni

Wydział Informatyki i Zarządzania
Politechnika Wrocławska

Katedra Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry i Uczelni.

Link do strony z ogłoszeniem na Politechnice Wrocławskiej: http://ofertypracy.pwr.wroc.pl/SitePages/szczegoly2.aspx?jobid=2901