Rektor

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Przemyślu
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Wymagania:

 

·         Tytuł naukowy Profesora, stopień naukowy Doktora Habilitowanego lub stopień naukowy Doktora

·         Doświadczenie w pracy na Uczelni Wyższej

·         Zdolność do czynności prawnych

·         Zaświadczenie o niekaralności

·         Doskonała znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego

·         Chęć i pasja w działaniu

 

 

Zakres obowiązków:

 

·         Reprezentowanie uczelni

·         Zarządzanie uczelnią

·         Przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni

·         Składanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni

·         Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy

·         Powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie

·         Prowadzenie polityki kadrowej w uczelni

·         Prowadzenie gospodarki finansowej uczelni

·         Zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni

 

 

Oferujemy:

 

·         Odpowiedzialne i samodzielne stanowisko

·         Zatrudnienie w ramach umowy o pracę bądź B2B

·         Realny wpływ na funkcjonowanie Uczelni

·         Niezbędne narzędzia pracy

Wszystkie aplikacje prosimy składać mailowo bądź za pośrednictwem formularza,  wraz z wykazem dorobku naukowego oraz złączoną aktualną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 

e-mail : hr@wskz.pl
Formularz : https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d85b3a4d26b244a090ea1cf375ded377

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuro@csk.waw.pl