wykładowca

Wydzial Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu