wykładowca

Katedra Turystyki i Rekreacji
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wymagania
• tytuł zawodowy magistra w zakresie turystyki i rekreacji, gospodarki turystycznej, zarządzania lub pokrewnej,
• udokumentowana biegła znajomość języka angielskiego, pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych,
• znajomość zagadnień związanych z gospodarką turystyczną,
• wysokie kompetencje społeczne i organizacyjne,
• gotowość podjęcia pracy w WSH, jako podstawowym miejscu pracy

kontakt: izabela.gruszka@handlowa.eu