wykładowca

Studim Wychowania Ficzycznego i Sportu
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy