wykładowca

Wydział Studiów Stosowanych
Najnowsze ogłoszenia

– stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznej dyscyplina informatyka
lub tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz minimum 5 lat pracy w zawodzie
programisty/testera
– oprogramowania,
– znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym,
– bardzo dobrą znajomość języka C++,
– doświadczenie w pracy z silnikami gier (np. Unity).

Oferujemy:
– zatrudnienie na prestiżowej i renomowanej Uczelni
– stabilne zatrudnienie na podstawie umowę o pracę
– pracę w akademickim środowisku
– możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia,
– możliwość pracy zdalnej (częściowo)
– wynagrodzenie zasadnicze oraz system premiowy.