Wykładowca stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Edukacji Muzycznej
Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

W ramach pensum przydzielone będą zajęcia takie jak:
Kształcenie słuchu, Metodyka audycji muzycznych i literatury muzycznej, Metodyka KS i Zasady muz. z elementami edycji muz, Zasady muzyki, Metodyka nauki o muzyce i wiedzy o muzyce

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopień naukowy magistra/y i wykształcenie kierunkowe w zakresie sztuk muzycznych,
 • posiadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia słuchu, zasad muzyki, emisji głosu, dyrygentury,
 • posiadanie min. 5 letniej praktyki w nauczaniu przedmiotów takich jak kształcenie słuchu, literatura muzyczna/nauka o muzyce, audycje muzyczne/wiedza o muzyce, zasady muzyki itp. w szkolnictwie muzycznym
 • posługują się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z indywidualnym przydziałem,
 • obowiązki poza dydaktyczne przydzielone przez Dziekana Wydziału oraz Kierownika Katedry,
 • prowadzenie konsultacji dla studentów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys zawodowy oraz kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomów ukończenia studiów,
 • opis znaczących osiągnięć dydaktyczno-artystycznych popartych dokumentacją za okres 5 lat,
 • oświadczenie, że Akademia Sztuki w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie w trybie art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu).

Załączniki