Wykładowca stanowisko dydaktyczne

praca@wsaib.pl
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Miejsce: Gdynia
  • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę, pełny etat, praca dodatkowa lub tymczasowa, umowa o dzieło, umowa zlecenie, samozatrudnienie (B2B)
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Oczekiwania:
• stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,
• osiągnięcia w zakresie działalności naukowej,
• wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
• wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

Nasze wymagania

  • Tytuł zawodowy magistra,
  • • wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, • wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

Zakres obowiązków

  • • prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,
  • • działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej WSAiB.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,
  • • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WSAiB

Załączniki