Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Instytut Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Opolski
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych

Nasze wymagania

 • 1) prawo wykonywania zawodu położnej,
 • 2) dyplom magistra położnictwa,
 • 3) doświadczenie w pracy zawodowej min. 7 letnie,
 • 4) uzyskanie dyplomu specjalizacyjnego

Mile widziane

 • 1) umiejętności organizacyjne,
 • 2) co najmniej roczne doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • 3) ukończone kursy/szkolenia zawodowe

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć, seminariów, wykładów ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kopia prawa wykonywania zawodu
 • kopie ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych,
 • kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,
 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Miejsce składania dokumentów (osobiście lub pocztą): Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu UO, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, pok. 022, z dopiskiem: Konkurs na stanowisko wykładowcy (Położnictwo) w Instytucie Nauk o Zdrowiu.