1 stanowisko adiunkt

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Zielonogórski

MIASTO: Zielona Góra

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna lub geografia

DATA OGŁOSZENIA: 02-06-2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02-07-2022

LINK DO STRONY: www.wnb.uz.zgora.pl

SŁOWA KLUCZOWE: turystyka, regionalistyka, geografia, geografia turystyczna

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Stanowisko pracy jest związane z prowadzeniem badań naukowych oraz publikowaniem w obszarze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej lub geografii. Preferowany zakres publikacji powinien odnosić się do zagadnień z zakresu turystyki, regionalistyki, planowania krajobrazowego i turystyczno-rekreacyjnego, systemów turystyczno-rekreacyjnych. Kandydat powinien mieć ukończone studia na kierunku geografia. W ramach obowiązków dydaktycznych kandydat powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń oraz wyjazdów studyjnych z przedmiotów z zakresu geografii turystycznej, krajoznawstwa, regionalistyki oraz turystyki.

Kandydat powinien posiadać umiejętność operowania językiem angielskim w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych, ukończone studia podyplomowe z zarządzania projektami, umiejętność pracy w zespole, doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu produktów turystycznych.

 

Sposób złożenia dokumentów:

Sekretariat Sportu, Turystyki i Żywienia, Kampus A Bud. A-13, ul. Prof. Z. Szafrana 6,

65-246 Zielona Góra, tel: (+48) 68-328-31-82

lub

w formie elektronicznej na adres sekretariat-istz@wnb.uz.zgora.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat-istz@wnb.uz.zgora.pl