Adiunkt w gr. pracowników dydaktycznych

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Wojskowa Akademia Techniczna poszukuje kandydata do objęcia stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Wydziale Inżynierii Mechanicznej, którego powinno cechować doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz naukowej, udokumentowane dorobkiem naukowym przynależnym do dyscypliny inżynieria mechaniczna. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wypełniała zadania dydaktyczne (prowadziła samodzielnie wykłady, ćwiczenia audytoryjne oraz laboratoryjne) z zakresu ogólnie pojętej inżynierii mechanicznej przy wykorzystaniu programów do modelowania CAD i obliczeń numerycznych CAE, a także sprzętu laboratoryjnego. Szczegóły zawiera załącznik.