koordynator Wydziału Zarządzania i Nauk Ekonomicznych

Wydział Zarządzania i Nauk Ekonomicznych
Uczelnia Collegium Intermarium
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Obowiązki:

·       koordynacja procesu powstawania kierunku studiów i Wydziału Zarządzania i Nauk Ekonomicznych;

·       wypracowanie koncepcji kształcenia studentów;

·       przygotowanie wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki o rejestrację kierunku studiów;

·       opracowanie materiałów dydaktycznych (sylabusów) dla przedmiotów nauczanych na Wydziale Zarządzania i Nauk Ekonomicznych;

·       zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie doboru kadry naukowo – dydaktycznej;

·       prowadzenie zajęć z zakresu nauk ekonomicznych i o zarządzaniu;

Wymagania:

– stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub o zarządzaniu;
– minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni z zakresu nauk ekonomicznych lub o zarządzaniu;
– mile widziane doświadczenie w zakresie zarządzania procesami na uczelni;

Oferujemy:

– dogodne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt menedżerski;
– pracę w dogodnej lokalizacji w samym centrum Warszawy;
– pracę w ciekawej, pełnej wyzwań i perspektywicznej instytucji;
– miłą atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres: kontakt@collegiumintermarium.org dołączając klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Uczelnia Collegium Intermarium z siedzibą w Warszawie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kontakt@collegiumintermarium.org