Adiunkt badawczy (post-doc)

Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

Dodatkowe szczegółowe wymagania:
1) tytuł doktora w jednej z następujących dziedzin: biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka lub podobna,
2) zainteresowanie tematyką ogłoszonego projektu i chęć wzięcia w nim udziału,
3) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
4) umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych (np. na konferencji międzynarodowej),
5) umiejętność korzystania ze wsparcia i współdziałanie z innymi członkami grupy.

Od idealnego kandydata wymaga się ponadto:
1) dużego doświadczenia w posługiwaniu się jednym z wiodących języków programowania (np. R, Python, C/C++, Java) do celów analizy danych,
2) doświadczenia w projektowaniu oprogramowania bioinformatycznego (np. za pomocą serwisu GitHub),
3) dogłębnej wiedzy w co najmniej jednym z następujących obszarów badawczych: biologia strukturalna, biologia fagów, mikrobiologia, sekwencjonowanie genomu nowej generacji,
4) osiągnięć w zakresie publikacji badań i prezentacji na konferencjach międzynarodowych.

Opis zadań:
Postdoc zatrudniony w tym projekcie będzie kierował analizą danych genomowych i analizami filogenetycznymi ukierunkowanymi na koewolucję bakterii i fagów. W szczególności, Postdoc będzie kierował pracami nad Zadaniem 1 (Charakterystyka K-loci, O-loci i profagów ze strukturami ogonowymi z globalnej kolekcji genomów Klebsiella pneumoniae), Zadaniem 2 (Wybór podzbioru izolatów bakteryjnych do eksperymentalnego badania specyficzności białek wiążących receptory fagowe) i Zadaniem 4 (Rekonstrukcja koewolucji między polisacharydami powierzchni bakterii a strukturami ogonów fagów przy użyciu danych genomicznych); będzie on również uczestniczył w pracach związanych z zadaniem 5 (Połączenie wyników analiz in silico i eksperymentalnych w celu uzyskania wglądu w specyficzność ogon-polisacharyd). Do obowiązków Postdoca będzie należało prowadzenie badań bioinformatycznych wspomagających realizację tych zadań, współpraca z innymi członkami grupy oraz mentoring/nadzór nad młodszymi jej członkami, rozpowszechnianie wyników badań na międzynarodowych spotkaniach i konferencjach oraz publiczne udostępnianie narzędzi bioinformatycznych poprzez platformy internetowe takie jak Github oraz publikacje.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę praca.bip.uj.edu.pl.