Asystent na Wydziale Filologii i Dziennikarstwa – kierunek kształcenia: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula poszukuje nauczyciela akademickiego o profilu dydaktycznym do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.
 • sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych;
 • recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe;
 • organizacja procesu dydaktycznego.

Umiejętności i kwalifikacje:

 • udokumentowane posiadanie wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, uzyskanym na kierunku: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna;
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w programie kształcenia: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna;
 • posiadanie biegłej znajomości języka angielskiego umożliwiającej prowadzenie zajęć w tym języku;
 • posiadanie doświadczenia praktycznego.

Prosimy o wysyłanie dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko na adres: vistula.hr.cv@vistula.edu.pl do dnia 10.07.2023r.

 • podanie do JM Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula z prośbą o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • CV, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
 • dokumenty potwierdzające dorobek praktyczny;
 • oświadczenie, że Akademia Finansów i Biznesu Vistula będzie podstawowym miejscem pracy z dniem zatrudnienia;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Załączniki