Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Nasze wymagania

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która: - posiada ukończone studia stopnia pierwszego i drugiego na kierunku matematyka, - posiada ukończone studia wyższe magisterskie z matematyki z wynikiem co najmniej dobrym, - posiada zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze matematyki i matematyki stosowanej, wykazuje się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy, umiejętnością współpracy w grupie oraz samokształcenia, - wykazuje się znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiającym studiowanie literatury oraz redagowanie artykułów naukowych, - wykazuje się biegłą znajomością języka polskiego.

Zakres obowiązków

 • Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w języku polskim z przedmiotów: analiza matematyczna, algebra, równania różniczkowe, logika, metody numeryczne. Powinien umieć korzystać z oprogramowania biurowego (w tym z arkuszy kalkulacyjnych) oraz posiadać podstawowe umiejętności programowania komputerów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys z uwzględnieniem ewentualnego dorobku dydaktycznego i naukowego oraz innych osiągnięć związanych z pracą na uczelni
 • odpis dyplomu ukończenia matematycznych studiów magisterskich
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Prawo o szkolnictwie wyższym

Załączniki